Inschrijven

Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven ALW

Machtiging ALW

Bij verzending machtigt u de Groninger Fiscale Eenheid om €35,- af te schrijven tot wederopzegging van bovengenoemde bank/girorekening ten gunste van de GFE Groningen, rekeningnummer 174.1042.43. 

De Groninger Fiscale Eenheid is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door haar leden. Eventuele schade kan onder alle omstandigheden door de Groninger Fiscale Eenheid op de veroorzaker van die schade worden verhaald.