Inschrijven

Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijving BSR


Toestemming

* Fiscale ECTS betekenen: je propedeuse Recht of Economie (60 ECTS) + het aantal ECTS van de studie Fiscaal Recht of Fiscale Economie die je behaald hebt. Voor deelname aan de BSR hanteren wij een minimum puntenvereiste van 105 ECTS. Studiepunten van civiel effectvakken of andere niet in het reguliere studieprogramma opgenomen vakken tellen niet mee. 

Kosten
De prijs van de Buitenlandse Studiereis van de GFE naar Panama bedraagt € 350,-. Dit is inclusief de vluchten Amsterdam – Panama City en Panama City – Amsterdam en de overnachtingen ter plaatse. Tevens zullen wij een activiteitenpakket aanbieden voor de prijs van € 100,-. We raden iedereen aan dit pakket af te nemen.

Kantoorbezoeken
Let op: om deel te nemen aan de BSR dien je negen kantoorbezoeken in Nederland af te leggen. Deze kantoorbezoeken zijn verplicht. Je dient, bij opgave voor de BSR, bij alle kantoorbezoeken aanwezig te zijn. Als je niet kan, verwachten wij een goede vervanger. Je dient dit te communiceren met de Commissaris Extern van het bestuur.

Boeteregeling
Je mag twee keer afwezig zijn tijdens een kantoorbezoek, maar dan moet je zorgen voor een goede vervanger. Heb je geen vervanger dan betaal je € 50,- boete. Na de tweede keer afwezig geldt de volgende regel: een boete van € 50,- én een vervanger! Bij frequente afwezigheid behoudt hte bestuur zich het recht voor om de desbetreffende deelnemer uit het reisgezelschap te zetten. 
Annuleren

Annuleren
Annuleren om wat voor reden dan ook: altijd € 350 betalen + alsnog verplichte aanwezigheid op de kantoorbezoeken. De boeteregeling voor de kantoorbezoeken blijft gelden, dus € 50,- per gemist kantoorbezoek. Voor het overige bedrag van de reissom (hetgeen boven de € 350 wat de GFE heeft betaald, dus de volledige reissom die de GFE betaalt per persoon) moet je ook betalen, tenzij de RvA & de Kascommissie in overleg met het Bestuur en de BSRC besluiten dat je annuleert om gewichtige reden; dan hoef je dit niet te betalen. In dit soort gevallen zal de annuleringsverzekering vaak ook het één en ander dekken. Wij zijn helaas genoodzaakt deze strenge voorwaarden te stellen omdat er boven op de door jou te betalen reissom van € 350 een substantieel bedrag door de GFE wordt betaald.

Machtiging
Bij niet betalen van de boete binnen de door ons gestelde termijn is de fiscus van de GFE door ondertekening van dit formulier gemachtigd het boetebedrag à € 50,- per gemist kantoorbezoek van je rekening af te schrijven, dit geldt tevens voor de reissom. De GFE is in principe niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door haar leden en kan eventuele schade te allen tijde verhalen op de veroorzakers van die schade of, bij een niet duidelijk aan te wijzen veroorzaker, bij de groep van deelnemers.