Opleidingscommissie Fiscale Economie

Een opleidingscommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het faculteitsbestuur over onderwijsaangelegenheden en speelt daarmee een waardevolle rol in de facultaire besluitvorming. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie fiscale economie is het bewaken van de kwaliteit van het opleidingsprogramma. Dit doet zij door advies uit te brengen over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en jaarlijks de uitvoering van deze regeling te beoordelen. De commissie bestaat uit studenten en docenten en komt zes maal per jaar bijeen. De opleidingscommissie vertegenwoordigt alle studenten fiscale economie. Wanneer je vragen hebt of een probleem wilt aankaarten, neem dan contact op met één van de studentleden van de opleidingscommissie!

Studentleden:

Marten Anninga
marten_anninga@hotmail.com
06-42341492

Allard Smit
allard_smit@hotmail.com
06-38511277

Orhan Tuzla
06-25144247
orhan_tuzla@hotmail.com

Docentleden:
Drs. D.J.J. Heslinga, voorzitter
Mw. drs. I.J. Bakker, secretaresse
Mw. prof. dr. I.J.J. Burgers, algemeen lid
Msc. M. Paping, algemeen lid
Dr. P.P.M. Smid, adviserend lid