Belastingdienst

De Belastingdienst is onderdeel van het Rijk. Dat is de verzamelnaam voor alle ministeries, diensten en onderdelen. Bij het Rijk werken dagelijks ca. 120.000 mensen aan zaken die ons allemaal raken. Natuurlijk zijn de blauwe enveloppen van de Beslastingdienst daarvan een bekend voorbeeld. Maar de dienst doet veel meer.

De Belastingdienst, met vestigingen verspreid over het hele land, zorgt voor heffin en inning van belastinggeld. Maar de Belastingdienst keert ook geld uit. Bijvoorbeeld de toeslagen voor zorg, huur, kinderopvang en de kinderbijslag. En werken bij de Belastingdienst is soms nog spannend ook, want de douane en de opsporingsdienst voor fiscale, financiële en economische fraude (FIOD) zijn onderdeel van de Belastingdienst. Toezicht houden op de in-, uit- en doorvoer van goederen en het naleven van de (niet)fiscale wetten en regels behoren dus ook tot onze taken.

Bij de Belastingdienst werken in totaal 30.000 mensen met verschillende vaardigheden. De een is met zijn brede kennis het aanspreekpunt voor een groep ondernemers, de ander doet als controlespecialist boeken-onderzoeken bij middelgrote en grote ondernemingen.

Daarnaast kom je bij de Belastingdienst invorderingsspecialisten tegen. Zij behandelen als civielrechtelijke experts de meest complexe fiscale zaken en voeren zonodig procedures.

Douane-experts houden zich voornamelijk bezig met controles op basis van risico-analyses in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven of op Schiphol. Financieel specialisten zoals bedrijfseconomen en accountants kom je overal in onze organisatie tegen met name binnen het proces klantbehandeling en toezicht. Ook werken er voldoende ICT-ers binnen de Belastingdienst om bijvoorbeeld de behandeling van al die digitale belastingaangiftes die jaarlijks binnenkomen op een juiste wijze te verwerken.

Als organisatie is de Belastingdienst constant in beweging, zodat op tijd kan worden ingespeeld op de veranderingen binnen onze samenleving.

Wil je meer weten? Klik dan hier!