Belastingdienst: Summercourse Intensief Toezicht

De Belastingdienst kent een brede ‘klantenkring’, namelijk alle belastingplichtigen in Nederland. Deze hebben we onderverdeeld in de directies Particulieren, Midden- en Kleinbedrijf en Grote Ondernemingen. De Directie Midden- en Kleinbedrijf  is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,5 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers). 

De directie MKB beoogt de compliance van ondernemingen in het MKB te bevorderen met als doel een juiste, tijdige en volledige ontvangst van de verschuldigde belastinggelden en het bewerkstelligen van een zo laag mogelijk nalevingstekort. Dit doet zij door de inzet van persoonlijke dienstverlening en diverse handhaving- en toezichtmiddelen, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. Als contactambtenaar ben je verantwoordelijk voor de afstemming vanuit de Belastingdienst met de FIOD en het Functioneel Parket (onderdeel van het Openbaar Ministerie). 

Meld je aan via deze link