Overbelasting: Alumnidag

Ter ere van het achtste lustrum zal op 10 september de alumnidag plaatsvinden in Amsterdam voor alumni van de GFE.