Lid worden

Als je lid wordt van de Groninger Fiscale Eenheid geniet je vele voordelen. Zo ben je welkom op alle activiteiten die de GFE organiseert, zoals gratis borrels, kantoorbezoeken en de jaarlijkse studiereis. Daarnaast ontvang je ieder jaar een wettenbundel via de vereniging, verstrekken we gratis collegeaantekeningen en oude tentamens, houden we een boekenverkoop en kun je deelnemen aan tentamentrainingen. Daar komt uiteraard bij dat je in contact komt met studiegenoten en je veel nieuwe mensen leert kennen.

Het lidmaatschap bedraagt €18,- per jaar. 

Aanmelden kan door onderstaand aanmeldformulier online in te vullen en te versturen.

Velden met een * zijn verplicht.

Machtigingsformulier


Bevestigen

Bij verzending machtigt u de Groninger Fiscale Eenheid om €18,00 af te schrijven tot wederopzegging van bovengenoemde bank/girorekening ten gunste van de GFE Groningen, IBAN: NL51 RABO 0174.1042.43. Ongeacht het moment van inschrijven geldt het bedrag van € 18,00 per collegejaar. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de desbetreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens tijdig schriftelijk te melden aan de Groninger Fiscale Eenheid. De Groninger Fiscale Eenheid behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen, indien de in de statuten beschreven omstandigheden daartoe leiden.
Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van de student aan derden worden verstrekt. Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met het privacy protocol van de GFE. Dit protocol kunt u hier raadplegen of later inzien op deze site. Bij vragen kunt u contact opnemen met Brigitte Hafkenscheid (06-23688933) of mailen naar secretaris@gfe.nl.

 

Let op: de inloggegevens worden per e-mail verstuurd. Het is mogelijk dat deze terechtkomen in de ongewenste map.