LOF Congres

Stichting Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) is een samenwerkingsverband tussen alle landelijke fiscale studieverenigingen. De stichting beoogt activiteiten voor alle fiscale studenten in Nederland te organiseren. Daartoe hebben zij meerdere vergaderingen per jaar en wordt er een jaarlijks congres georganiseerd. Het LOF van 2019 heeft op 20 september 2019 plaatsgevonden in onze eigen stad Groningen. 

De volgende verenigingen zijn opgenomen in het LOF:

NOB/LOF Scriptieprijs:
De NOB/ LOF scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het LOF Congres. Studenten fiscale economie of fiscaal recht die aangesloten zijn bij een van de fiscale studieverenigingen kunnen meedingen om deze prijs die €2.500 bedraagt. Daarnaast zal de winnende scriptie in boekvorm worden gepubliceerd en uitgegeven door Kluwer in de NOB/LOF-scriptiereeks.