Bestuur

Het 36e bestuur der Groninger Fiscale Eenheid:

Voorzitter: Anne van der Kooi
Secretaris: Tristan Gelders
Fiscus: Hilde Atsma
Commissaris Extern/Vicevoorzitter: Quinten van Schajik
Commissaris Intern: Marthe van Driel


v.l.n.r. Marthe, Tristan, Anne, Quinten, Hilde

Voorzitter 
Anne van der Kooi
Tel: 06-14931128
Email: voorzitter@gfe.nl

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en onderhoudt contacten met de vakgroep en andere studieverenigingen. Intern heeft de voorzitter een toezichthoudende taak en leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.

Secretaris / LOF-afgevaardigde
Tristan Gelders
Tel: 06-52186837
Email: secretaris@gfe.nl

De administratie van de vereniging komt voor rekening van de secretaris. Hij houdt zich bezig met de administratie van het ledenbestand, verzorgt de post en is notulist bij de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen. Daarnaast is hij afgevaardigde van de GFE voor het Landelijk Overleg Fiscalisten.

Fiscus
Hilde Atsma
Tel: 06-26977031
Email: fiscus@gfe.nl

De fiscus houdt zich bezig met de algehele financiën van de vereniging, het bijhouden van de boekhouding en het controleren van de begrotingen van de commissies. Verder stelt zij de jaarlijkse begroting op en presenteert deze op de Algemene Ledenvergadering aan de leden. 

Commissaris Extern / Vicevoorzitter
Quinten van Schajik
Tel: 06-51903612
Email: extern@gfe.nl

De Commissaris Extern onderhoudt het contact met kantoren en is verantwoordelijk voor de acquisitie. Tevens fungeert hij als vice-voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.

Commissaris Intern
Marthe van Driel
Tel: 06-30051958
Email: intern@gfe.nl

Al onze commissies vallen onder de functie van de Commissaris Intern. Zij onderhoudt het contact tussen het bestuur en de commissies en stuurt deze aan. Verder beheert zij de website, de social media en is zij verantwoordelijk voor de boekenverkoop.

We hebben er ontzettend veel zin in en hopen jullie te zien op de activiteiten en borrels!