Kascommissie

Kascommissie

De Kascommissie zorgt ervoor dat het bestuur en met name de fiscus de financiën goed beheert.

Ze controleren dan ook meerdere keren per jaar de uitgaven en inkomsten van het bestuur en dan met name dat de uitgaven die gedaan worden ten goede zijn gekomen aan alle leden. Op iedere ALV zijn ze aanwezig om de leden op de hoogte te brengen van onze bevindingen en om vragen te beantwoorden die leden kunnen hebben over de financiën.

Dit jaar bestaat de kascommissie uit Evita Draisma (fiscus van het 39e bestuur) en Alisa Reutelingsperger (fiscus van het 40e bestuur).