Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie fiscaal recht bestaat uit drie studentenleden en drie docenten. De opleidingscommissie vergadert regelmatig over problemen van organisatorische en inhoudelijke aard die zich voordoen bij vakken die gegeven worden door de vakgroep Fiscaal Recht. De studentenleden dragen daarbij zorg voor de communicatie tussen de studenten en de vakgroep. De commissie geeft tevens advies aan de faculteitsraad en het faculteitsbestuur.

Dus, heb je problemen of opmerkingen over de studie? Spreek één van de onderstaande personen aan op een GFE-borrel of neem contact met ze op via de onderstaande gegevens!

Studentleden:

Marjan Kooistra
06-81362445
marjan.kooistra@hotmail.com

Menno Grooters
06-11891223
menno_grooters@hotmail.com

Amber Spijkers 
06-33168059
spijkersamber@gmail.com

De docenten in de opleidingscommissie zijn prof. dr. J.N. Bouwman, mr. J. Scholten en mr. W. Grooten.