LOF Congres

Stichting Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) is een samenwerkingsverband tussen alle landelijke fiscale studieverenigingen. De stichting beoogt activiteiten voor alle fiscale studenten in Nederland te organiseren. Daartoe hebben zij meerdere vergaderingen per jaar en wordt er een jaarlijks congres georganiseerd. Het LOF van 2019 heeft op 20 september 2019 plaatsgevonden in onze eigen stad Groningen. 

De volgende negen studieverenigingen zijn opgenomen in het LOF:

LOF Congres 2021

De stichting beoogt activiteiten voor alle universitaire fiscaal recht en fiscale economie studenten in Nederland te organiseren. Tevens wordt er jaarlijks een fiscaal wetenschappelijk congres georganiseerd door één van de studieverenigingen. Dit jaar is het de eer aan Maastricht om het congres voor de 36e keer in de historie te organiseren. Met een plenaire zitting, lunch, workshops en banenborrel komen alle fundamentele activiteiten voorbij. Omwille van de onzekerheid omtrent COVID-19 dit jaar zal het evenement digitaal plaatsvinden.

U bent uitgenodigd om op 24 september deel te nemen aan dit fantastische evenement. Dit jaar staat het congres in het thema van de ESG in de fiscaliteit. Verschillende sprekers zullen de fiscale aspecten omtrent Environment, Social en Governance belichten. Het beloofd een mooie dag te worden, dus schrijf je hier in voor zondag 12 september. Bijzijn is meemaken!

De volgende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de organisatie:

Voorzitter: Sander Lemmens

Secretaris: Marie-Sophie Hoogervorst

Penningmeester: Kevin van Abswoude

Commissaris extern: Tom Meering

Commissaris locatie: Joris Lijzenga

Commissaris sprekers en media: Rachelle Jacobs

NOB/LOF Scriptieprijs:
De NOB/ LOF scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het LOF Congres. Studenten fiscale economie of fiscaal recht die aangesloten zijn bij een van de fiscale studieverenigingen kunnen meedingen om deze prijs die €2.500 bedraagt. Daarnaast zal de winnende scriptie in boekvorm worden gepubliceerd en uitgegeven door Kluwer in de NOB/LOF-scriptiereeks.