Raad van advies

De Raad van Advies bestaat uit 5 leden die allen een (in)directe band met de GFE onderhouden en een actieve rol spelen binnen de fiscale wereld. Zij vertegenwoordigt de vereniging als zij haar advies actief dan wel passief richt tot het bestuur. Het voornaamste doel van de Raad is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de GFE en haar activiteiten. De Raad is een volledig onafhankelijk orgaan binnen de GFE.

Samenstelling Raad van Advies:

Voorzitter: Ellen van 't Klooster 
ellenvantklooster@hotmail.com

Lid RvA: Mw. Prof. dr. I. J. J. Burgers
i.j.j.burgers@rug.nl

Lid RvA: Dhr. Prof. dr. J. N. Bouwman
j.n.bouwman@rug.nl

Lid RvA: Charlotte Bergman
charlotte_bergman98@hotmail.com

Lid RvA: Isa Weijman
isa.weijman@hotmail.com